ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินแบบพุทธะ สุขจริง ไม่แก่ ไม่ป่วย

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนเราไม่ว่าจะเกิดในดินแดนแคว้นใดก็ตาม เมื่อเกิดมาก็ต้องกิน
ในการดำรงชีวิตอยู่ก็ด้วยการกินเป็นสำคัญ
แต่เคยคิดบ้างไหมว่าอาหารที่เรากินไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายของเรามากน้อยเพียงใด?
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2023-12-01 00:16
2018-02-28 06:02
2016-08-08 08:43