ข้อมูล eBook

ชื่อ: มองโลกอย่างผู้ชนะ ตามรอยเท้า “พ่อ”

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รู้จักที่จะครองตน ครองคน ครองใจ ตามที่พ่อสอน ไม่ว่าจะพบวิกฤตใดๆ ในชีวิต เพียงเรามี “แสงสว่าง” อันอบอุ่นส่องนำทางใจ ชีวิตของเราคนไทยทุกคนจะพ้นภัยไปได้ และกลับมาพบกับทุกความสำเร็จที่เราปรารถนาทุกประการ "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-08-08 08:43