ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิชาความสำเร็จยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอน มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ย่อมต้องเริ่มต้นที่ “ก้าวแรก” เสมอ
คนส่วนมากมักไม่กล้าจะก้าวออกไปเพราะกลัวว่าจะล้มเหลว
แต่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องก้าวออกไปก่อนถึงจะรู้
อย่างที่ผู้ชายคนนี้ “มาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก” ได้เดินนำหน้าเราออกไปแล้ว
"