ข้อมูล eBook

ชื่อ: มัลเบอร์รี หม่อนผลสด ลดเบาหวาน ต้านมะเร็ง

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“มัลเบอร์รี” คุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สู่การสร้างรายได้ พืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่ง
ที่เกษตรไม่ควรมองข้าม
"