ข้อมูล eBook

ชื่อ: โฉมหน้าซาตาน รัฐบาลโลก

ผู้แต่ง: ชัชรินทร์  ไชยวัฒน์  

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การยึดครองโลกในอดีต อาจต้องใช้กำลังทหารราบ ทหารม้า และยุทโธปกรณ์นานาชนิด แต่กระนั้นก็ยังไม่มีผู้ใด หรือจักรวรรดิใด สามารถครอบครองทั่วทุกซีกทุกมุมโลกได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่สำหรับการยึดครองโลกยุคใหม่ กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่มิได้มีกองทหารใดๆ อยู่ในกำมือเขาแม้แต่น้อย ไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศ หรือจักรวรรดิใดๆ แต่อาศัย เพชร ทองคำ น้ำมัน และเงินตรา กลุ่มคนเหล่านี้ก็สามารถควบคุมประเทศแทบทุกประเทศ และมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจ และอิทธิพลของ “บรรษัทข้ามชาติ” ที่มีฐานะไม่ต่างไปจาก”รัฐบาลโลก”ได้แบบเบ็ดเสร็จ สมบูรณ์