ข้อมูล eBook

ชื่อ: หมามุ่ยอินเดีย ชูสมรรถภาพทางเพศชายฯ

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“หมามุ่ย” นอกจาก “ความดัน” ยังมีคุณประโยชน์มากมายชนิดคาดไม่ถึง
ความเป็นมา...จากอินเดียถึงไทย สรรพคุณที่วิเศษสุด สาร L-Dopa สู่สาร Dopamine ไม่ใช่ป้องกันแต่รักษา “โรคพาร์กินสัน” กลุ่มเกษตรแนะนำจากประสบการณ์
"