ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งภาษาจีนง่ายๆ อ่านออก พูดได้ฯ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายๆ
ด้วยคู่มือเล่มนี้เล่มเดียว
ครอบคลุมทั้งเรื่องราวตั้งแต่พื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นอักษร สระ คำศัพท์ รูปประโยค/บทสนทนา ทุกคำศัพท์และประโยคมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ศึกษาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้
• พยัญชนะ/สระ/การเทียบเสียง
• บทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
• คำศัพท์น่ารู้
• การเขียนและการอ่าน
นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อฝึกทักษะและให้เกิดความชำนาญอีกด้วย
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-29 06:04
2016-09-16 13:40