ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขภาพดี เพราะปลูกผักบนคอนโด

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อพื้นที่มีน้อย ต้องใช้สอยอย่างประหยัด การปลูกผักบนคอนโด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนเมือง สุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายแถมยังปลอดภัยจากสารเคมี