ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกไทย 2556 (Thailand Book of Records 2013)

ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บันทึกสถิติและเรื่องราวอันเป็นที่หนึ่ง ที่สุดและเรื่องแปลกของประเทศไทย