ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ซึ่งเป็นปฐมแห่งราชวงศ์จักรีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ให้กำเนิดจุดเริ่มต้นแห่งแผ่นดินไทยและสร้างชาติบ้านเมืองตลอดจนปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ พระองค์มีพระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก่อนที่จะเข้ารับราชการครั้งสำคัญในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ด้วยพระปรีชาสามารถทำให้พระองค์ได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครองราชย์พร้อมทั้งสถาปนาเมืองหลวงคือกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นมหาราชที่อยู่มาอย่างยาวนานถึง ๓ ราชธานีด้วยกัน