ข้อมูล eBook

ชื่อ: กล้าได้อีก!

ผู้แต่ง: ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ตอนนี้ไม่ว่าเราจะหันมองไปทางทิศใด มีแต่ผู้คนแสดงสีหน้าออกมาเหมือนกับบอกบุญไม่รับอะไรประมาณนั้น มีแต่ความกลัว อึมครึมไปทั่วทุกหัวระแหง เราไม่ต้องการบรรยากาศแบบนั้น ทำให้ใจเราหม่นหมอง เราต้องการความกล้า
ตั้งแต่มีระบบการศึกษาที่ปลูกฝังความกลัวแล้ว ความกลัวยังแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็ว ทำให้เราโดนกดดันหลายๆ อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ความกลัวก็มีประโยชน์เช่นกัน ถ้าเป็นความบาป รู้ไหม? หิริโอตตัปปะ นี่สำคัญมากเลยนะ
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-08-08 08:43