ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ อ่านออก พูดได้ เหมือนเจ้าของภาษา

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายๆ ด้วยคู่มือเล่มนี้เล่มเดียว ครอบคลุมทั้งเรื่องราวตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอักษร สระ คำศัพท์ รูปประโยค/บทสนทนา ทุกคำศัพท์และประโยคมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ศึกษาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้
- พยัญชนะ/สระ/การเทียบเสียง
- บทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
- คำศัพท์น่ารู้
- การเขียนและการอ่าน
นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้
เพื่อฝึกฝนทักษะและให้เกิดความชำนาญอีกด้วย
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-29 06:04