ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานก่อนนอนสอนเด็กดี ตอน เด็กดีแบ่งกันนะ

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอนให้เด็กๆ มีจิตใจอ่อนโยนรู้จักการแบ่งปันผู้อื่น โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เด็กสามารถทำได้และเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักเป็นผู้ให้ต่อไปในอนาคตที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วยการอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-02 01:06