ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ เล่ม1

ผู้แต่ง: ร.ศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา