ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชีอุตสาหกรรม และ ระบบใบสำคัญ

ผู้แต่ง: อ.เศรษฐชัย ชัยสนิท/อ.จาตุรงค์ แตงเขียว

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา