ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง: อ.ยุทธนา แสนกันคำ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา