ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์การตลาด

ผู้แต่ง: อ.สุพจน์ ณ บางช้าง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา