ข้อมูล eBook

ชื่อ: เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงิน ด้วยตัวเอง

ผู้แต่ง: ดุษิต จงสุทธนามณี

สำนักพิมพ์: บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา