ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic iOS App Development

ผู้แต่ง: แบงค์ / ทิพย์วารี

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS ด้วยภาษา Objective C อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง