ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic Objective-C

ผู้แต่ง: แบงค์ / ทิพย์วารี

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย พื้นฐานการสร้างคลาส รู้จักและใช้งานฟังก์ชัน ทำงานกับข้อมูลชนิดข้อความ วันที่และเวลา รู้จักและใช้งานโครงสร้างข้อมูลสำเร็จรูปใน Objective-C รองรับการทำงานบน IOS7