ข้อมูล eBook

ชื่อ: วีรกรรมพระเจ้าตาก

ผู้แต่ง: ภาสกร วงศ์ตาวัน

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ให้ภาพของเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสิน อย่างชัดเจนและรอบด้าน นับแต่พระองค์ยังเป็นขุนนางในราชสำนักอยุธยา กระทั่งก้าวออกมาสู่การเป็นหัวหน้า “ก๊ก” การเมืองที่เข้มแข็งต่อเนื่องสู่การยกทัพขับไล่พม่าออกจากแดนสยาม และปราบปรามอริราชศัตรูทั่วราชอาณาเขตนอกจากนี้ยังให้ภาพความวุ่นวายของอยุธยาทั้งก่อนและหลังการกอบกู้เอกราชได้อย่างน่าสนใจที่สำคัญวีรกรรมพระเจ้าตากสินเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแท้จริงพระองค์คือวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้