ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการใช้คนให้ทำงาน ความสำเร็จของเล่าปี มีดีที่ใช้คน

ผู้แต่ง: ศุณัฏฐา วีรศักดิ์วัฒนา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เพราะความอ่อนน้อม ไหว้ผู้คนนั้นแผ่นดิน
จึงทำการใหญ่สำเร็จ เล่าปี่...ไม่เคยทิ้งใคร จริงใจกับทุกคน
มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน
"