ข้อมูล eBook

ชื่อ: เขาพระวิหาร ไทยเสียดินแดนครั้งสุดท้าย

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์  

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมทุกกรณีพิพาทระหว่างไทย-เขมร และฝรั่งเศสผู้เป็นหมาป่าหวังตะครุบเหยื่ออันโอชะ ซึ่งนั่นก็คือแผ่นดินสยามประเทศ ในประวัติศาสตร์ไทยต้องเสียดินแดนต่อนักล่าอาณานิคมชาวตะวันตกมาหลายครั้ง ต้องอดทนอดกลั้นกับความขมขื่น จนถึงยุคล่าอาณานิคมล่มสลาย เรานอนใจว่าจะไม่เสียดินแดนที่หวงแหนอีกต่อไปแล้ว แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ไทยต้องลิ้มรสความขมขื่นอีกกี่ครั้ง เมื่อคำพิพากษาให้ไทยสูญเสียเขาพระวิหาร ซึ่งคนไทยรับไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างชัดแจ้ง