ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง: ดร.วินัย ดิสสงค์ / ดร.ดำเนิน ยาท้วม

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน10 กลยุทธ์ Best Practices ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียนและระบบธุรการ เป็นต้น