ข้อมูล eBook

ชื่อ: เวกเตอร์ในสามมิติ

ผู้แต่ง: กวิยา

สำนักพิมพ์: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เวกเตอร์ในสามมิติ