ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ธุรกิจ

ผู้แต่ง: อ.นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา