ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดภายในเล่มเดี่ยว ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งตกแต่ง ตัดต่อ ออกแบบเว็บเพจแบบมืออาชีพ จัดหน้าเว็บเพจ ส้างแบนเนอร์ และภาพเลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Photoshop Dreamweaver Flash Joomla อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ และตัวอย่างหลากหลาย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที