ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

สำนักพิมพ์: Kehakaset

หมวดหลัก: เกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน