ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง: อ.ชญาดา สุขเสริม

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือเขียนโปแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ อธิบายตั้งแต่คุณสมบัติพื้นฐานของ Java เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล การดำเนินการต่างๆ คลาสและออบเจ็ค อาร์เรย์ จนถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น อินเทอร์เฟส การจัดการกับอีเวนต์ การสร้างหน้าจอกราฟิกด้วย AWT และ Swing การดักจับ Exception เธรด และ Generic เป็นต้น พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยท้ายบท นอกจากนี้ยังอธิบายการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลภาษา Java ไว้ด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบ Java Certification และผู้สนใจทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-01 01:04