ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุดอาหารต้านโรค ผลงานเขียนของนิดดา หงษ์วิวัฒน์
บรรณาธิการบริหารและเจ้าของคอลัมน์ยอดนิยม
“ธรรมชาติบำบัด” ในนิตยสารครัว ครั้งนี้นำเรื่องราวของข้าว
กล้องและข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค มานำเสนอ
ผู้อ่านอย่างจุใจ ครบครันด้วยข้อมูลความรู้ ทั้งคุณค่า
สารอาหาร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-02-12 00:30