ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ พระสนมเอก ๕ แผ่นดิน

ผู้แต่ง: สาวกเรท 18+

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ มิใช่เจ้าจอมคนแรก หรือคนสุดท้ายของฐานันดรศักดิ์ "เจ้าจอม" แต่ชีวประวัติและเรื่องราวได้ถูกจารจารึกไว้ เป็นประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสยามนี้มากที่สุดของเหล่าบรรดาเจ้าจอมทั้งหลาย อ่านเรื่องประทับจิต ชีวิตประทับใจของ "เจ้าจอม" ผู้นี้ แล้วท่านจะตราตรึงในอารมณ์ว่าเป็น "เจ้าจอม" แห่ง "เจ้าจอม" นั้น เป็นอย่างไร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-02 01:06