ข้อมูล eBook

ชื่อ: Korean Daily ภาษาเกาหลีใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง: มารีอา  เม

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Korean daily โคเรียนเดลี่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้น ภาษาที่สามเป็นภาษาเกาหลี หรือผู้ที่สนใจไปจนถึงแค่อยาก อันนยองๆ ท่องติดตัวไว้บ้างเก๋ๆ ทั้งเรื่องพื้นฐานของภาษาเกาหลี วิธีการอ่านเขียน รวมไปถึงคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ ไว้ปรับใช้ได้ตามความต้องการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาษาเกาหลีง่ายขึ้น เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในภาษาเกาหลี ทุกคน "