ข้อมูล eBook

ชื่อ: อ่านเหลี่ยมสุมาอี้

ผู้แต่ง: เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ยุทธศาสตร์ในสามก๊ก เป็นบทเรียนวิชาคนที่แสนแพงและหาซื้อไม่ได้ นอกจากอ่านแล้วนำเอาไปประยุกต์ เพื่อพัฒนาตัวเองและองค์กร