ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถั่วอินคา "ดาวฤกษ์" หรือ "ดาวเคราะห์" ต้องดูกันยาวๆ

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"SACHA INCHI
ถั่วดาวอินคา...ปลูกง่าย...รายได้ดี
ถั่วกระแสใหม่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
ภายในเวลา 6-8 เดือน
"