ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา) โอ๊กแลนด์-โรโตรัว

ผู้แต่ง: แบงค์ สเกตกรรม ขย้ำกระดาษ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เกาะเหนือ "โอ๊กแลนด์" เมืองใหญ่และทันสมัยที่สุดของนิวซีแลนด์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดของประเทศ พร้อมทัศนียภาพของภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกับป่าฝนเขียวขจี ซึ่งมีปล่องภูเขาไฟอายุหลายร้อยล้านปีอยู่ทั่วไป เกาะใต้ "โรโตรัว" ดินแดนวัฒนธรรมเมารี ด้วยวัฒนธรรมแบบผสม ทั้งด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นดินแดนของความร้อนใต้พิภพ เพียงเท่านี้ คุณก็จะรู้จักดินแดนกีวีมากกว่าทีเคย