ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา)  มอสโคว์

ผู้แต่ง: วิภาพร รุตท์โชติ, มังกร สรพล

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รัสเซีย ประเทศมหาอำนาจของค่ายสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทมากต่อเวทีการเมืองโลกตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ค่ายสังคมนิยมและการปกครองในระบอบสังคมจะได้ล่มสลายไปแล้ว รัสเซียก็ยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งมีความหลากหลายชาติ หลายเผ่าพันธุ์ คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา มอสโคว์ นำเสนอข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวการเดินทางสู่เมืองหลวงของดินแดนแห่งหมีขาว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดชม เช่น จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมือง วิหารอัสสัมชัญ วิหารเซนบาซิล สัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลิน ศูนย์รวมอำนาจ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามอลังการ และสถาปัตยกรรมแบบเลนินโกธิกที่ยิ่งใหญ่ ฯลฯ อีกทั้งเกร็ดเล็กเกร็กน้อยที่น่าสนใจ เพื่อเปิดประตูการเรียนรู้ดินแดนหลังม่านเหล็กแห่งนี้