ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่!

ผู้แต่ง: ปิยเพ็ญ อู่ำกำธร

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เล่มนี้สุโก้ย ! พูดญี่ปุ่นเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำ เทศกาล ของกิน แหล่งเที่ยวญี่ปุ่น ปูพื้นภาษาญี่ปุ่น ไปเรียน ไปเที่ยว อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-04-15 00:14