ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ผู้แต่ง: อ.สายัณต์ ชื่นอารมณ์/อ.เตชา อัศวสิทธิถาวร

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 - หน่วยที่ 9 ตัดตัวอย่าง 9.10 ตัวอย่างสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปลาวาฬ โลมาพากันเกยตื้นฯ, กรุงเทพฯ มลพิษร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย, แมลงไทย สัตว์เลี้ยงของสะสมนิยมกันในต่างแดน ออก - ใส่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี 2554 ในหัวข้อโค่นพะยูงในป่าสงวนฯ ที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, ป้องป่าภูพาน, วิกฤตน้ำท่วม “เหนือ กลาง อีสาน” ผนึกกำลังเร่งช่วยผู้ประสบภัย, ญี่ปุ่นวิปโยค สึนามิถล่ม นิวเคลียร์ระเบิด