ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปรัชญาชีวิตสามก๊ก

ผู้แต่ง: ตั้งกิมเล้ง

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ในระหว่างบรรทัดของสามก๊กมักมีคำกล่าวที่โดนใจ คำคมคติเตือนใจสอดแทรกปะปนอยู่เกือบทั้งเล่ม เป็นคำพูดที่ให้แง่คิด เตือนสติ บ่งบอกถึงแนวคิด การกระทำ ธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสมัยนั้น มากมายถ้อยคำวลีที่โดนใจยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้รักในรสของวรรณกรรมอันทรงคุณค่าดังกล่าวอยู่เสมอมา “อันโบราณกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ครั้งหนึ่งก็มีน้ำใจกว้างขวางคิดการกำเริบได้ถึงพันครั้ง” “ท่านมีใจกรุณาแก่สัตว์เหมือนหนึ่งญาติพี่น้อง คนทั้งปวงเข้าพึงพาได้อยู่เย็นเป็นสุข อุปมาดังห่าฝนอันตกลงมาชุ่มชื่นแผ่นดินอยู่ฉะนั้น” "