ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 20000-1303

ผู้แต่ง: อ.มาลัย ม่วงเทศ/อ.พิศิษฐ์ กาญจนพิมาย

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา