ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามก๊ก เล่ม 19

หมวดหลัก: หนังสือชุด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ขงเบ้งกรีธาทัพลงใต้ปราบกบฏหมั่นอ๋อง ทำไมเจ้าครองนครอย่างเบ็งเฮ็กถึงยอมสยบอยู่ใต้แทบเท้าจ๊กก๊ก ขงเบ้งใช้แผนอะไรถึงสยบชาวใต้อยู่หมัด ภาคใต้จบสิ้น ขงเบ้ง ระเบิดสงครามกับวุยก๊ก พร้อมได้ตัวเกียงอุยลูกศิษย์เพียงคนเดียวมาอยู่ข้างกาย ขงเบ้งจะทำสำเร็จหรือไม่ในการปราบปรามภาคกลาง ติดตามต่อในเล่ม 20