ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามก๊ก เล่ม 21

หมวดหลัก: หนังสือชุด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทสุดท้ายแห่งพญามังกรใกล้มาถึง สุมาอี้ ต้านทัพขงเบ้งปกป้องต้าวุย ไฟแห่งชีวิตของอุปราชจ๊ก ใกล้ดับสูญ อะไรถึงทำให้ขงเบ้งไม่สามารถทำตามความฝันของพระเจ้าเล่าปี่ได้ หรือจะเป็นลิขิตสวรรค์ท่กำหนดมาให้แล้ว โปรดติดตามตอนต่อไปในเล่มที่ 22