ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้! หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้
>> ค้นหาสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล
>> เรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยนความเครียดและความวิตกกังวลไปสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิผล
>> ช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวล
 ความเครียดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่างการทำงาน คงจะดีไม่น้อย หากคุณสามารถควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้! หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้
>> ค้นหาสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล
>> เรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยนความเครียดและความวิตกกังวลไปสู่การทำงานที่ทรงประสิทธิผล
>> ช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวล