ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทักษะการบริหารการประชุม

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    หากคุณเคยใช้เวลาบางช่วงในแต่ละวันเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้คน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ทั้งในการประชุมที่เป็นทางการ หรือการสนทนาที่เป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยรูปแบบใด คุณก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในทักษะการเจรจาต่อรองอย่างถ่องแท้ เนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพื้นฐานและวิธีการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัว การดำเนินการ และการปิดการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย ตลอดจนบรรลุข้อตกลงที่สร้างคุณค่าในการเจรจาต่อรองอย่างได้ผล สำหรับบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการ และโลกธุรกิจยุคใหม่นั้น คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : ทักษะการเจรจาต่อรอง : หลักการพื้นฐาน
บทที่ 1 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
บทที่ 2 การเจรจาต่อรองที่มีหลายระยะและการเจรจาต่อรองที่มีหลายฝ่าย
บทที่ 3 แนวคิดสำคัญ
บทที่ 4 9 ขั้นสู่การบรรลุข้อตกลง
บทที่ 5 การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 6 อุปสรรคในการทำข้อตกลง
บทที่ 7 กับดักทางความคิดและจิตใจ
บทที่ 8 ทักษะของนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผล
ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการเจรจาต่อรอง
บทที่ 9 เครื่องมือสำหรับการเจรจาต่อรอง
บทที่ 10 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
บทที่ 11 คำถามที่พบบ่อย