ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการมอบหมายงาน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอหรือไม่? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็นที่มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ใช่ไหม่? หากคำตอบของคุณคือใช่! คุณจำเป็นต้องมอบหมายงานบางส่วนของคุณ ให้เพื่อนร่วมงานรับช่วงต่อบ้างแล้ว...
    นี่คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถกำหนดได้ว่า งานอะไรที่คุณควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการมอบหมายงานและการตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ตลอดจนสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานที่คุณมอบหมายไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิผล ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้รวบรวมแบบทดสอบตนเอง และตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนทำงานและนักบริหาร ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : การมอบหมายงาน : หลักการพื้นฐาน
- บทที่ 1 การมอบหมายงานคืออะไร?
- บทที่ 2 แนวทางของการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
- บทที่ 3 การเตรียมตัวมอบหมายงาน
- บทที่ 4 การดำเนินการมอบหมายงาน
- บทที่ 5 การติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไปแล้ว
ส่วนที่ 2 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน
- บทที่ 6 เครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน
- บทที่ 7 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
- บทที่ 8 คำถามที่พบบ่อย