ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรณีศึกษาการบริหารการตลาด

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

    ในทุกๆ วัน ทั้งผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้นำองค์กร ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายที่ชวนให้ระทึกขวัญอยู่เสมอ ซึ่งก็แน่นอนว่าคำตอบต่อการฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นมักจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่าบรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชียวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวัน รวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลายๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรระดับโลกอีก 4-6 ท่าน แน่นอนว่าคุณจะได้มีโอกาสฝึกลับสมอง เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ พร้อมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งจากกรณีศึกษาในชุดนี้
สารบัญ
บทที่ 1 เมื่อการไม่มีข่าว คือข่าวดี
บทที่ 2 ลูกค้าบางรายสำคัญกว่าอีกหลายๆ รายหรือไม่
บทที่ 3 จะจัดการลิขสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างไรดี
บทที่ 4 การต่อสู้ของแบรนด์ระดับโลก
บทที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพที่เสียเปล่า
บทที่ 6 สปอนเซอร์อย่างไรให้ได้ผล