ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์การเพิ่มกำไร

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 ล้มล้างความเชื่อการตลาดแบบเก่าๆของคุณไปเสีย เพราะการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด(Market Share)นั้นไม่ช่วยอะไรคุณได้นักหรอก ! มาเรียนรู้วิธีเพิ่มผลกำไรกันดีกว่า !
หนังสือเล่มนี้มีข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องส่วนแบ่งตลาด (ที่เคยมีมาในอดีต) มานำเสนอ พบกับแนวคิดใหม่ๆ และเครื่องมือสำคัญๆ สำหรับการฟันฝ่าตลาดของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ที่บรรดาผู้จัดการบริษัทชั้นนำระดับโลกได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มพูนผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิเช่น :
• เลิกเน้นการขยายส่วนแบ่งตลาด
• ระบุสิ่งที่เป็นโอกาสและแหล่งที่สามารถสร้างกำไรเสียใหม่
• วิเคราะห์ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานสนับสนุนทุกครั้งไป
• การจัดส่วนผสมทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการเสียใหม่
• ขึ้นราคาอย่างมีกลยุทธ์และขจัดความเสี่ยงทางการตลาด
• ออกแบบสิ่งจูงใจเพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาดมุ่งเน้นที่ผลกำไร