ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์คิดใหญ่

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 Apple ฟื้นตัวจากการตกต่ำมานานนับทศวรรษได้อย่างไร ?
Whole Food ผันตัวเองมาสู่ยักษ์ใหญ่ในวงการซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างไร ?
Dove ฉีกคัมภีร์ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามได้อย่างไร ?
หนังสือ “กลยุทธ์คิดใหญ่” เล่มนี้ ได้เปิดเผยเคล็ดลับและขั้นตอนในการค้นหาแหล่งความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งการประเมินคุณค่าเพื่อนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อให้กลยุทธ์คิดใหญ่นี้คงอยู่ในองค์กรของคุณ หรือตัวของคุณได้ตราบนานเท่านานซึ่งเบิร์น เอช. ชมิตต์ ผู้เขียนนั้นมีวิธีการเขียนที่ทำให้ อ่านสนุก ชวนให้ติดตาม จากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ที่สามารถนำมาสู่การคิดใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ !