ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 การเจรจาต่อรอง คือ ทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้นำเพื่อที่จะสร้างความเป็นต่อและคงความได้เปรียบอย่างยั่งยืน!
แม้กระทั่งการวิเคราะห์และการวางแผนที่ดีที่สุด ก็ไม่อาจพาคุณไปถึงจุดหมายได้ หากปราศจากการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผล Michael Watkins นักวิชาการและนักเขียนหนังสือขายดีระดับโลก ได้นำเสนอกลยุทธ์ในการกำหนดและควบคุมเกมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้นำคนใหม่สามารถเอาชนะด้วยการ
>> สร้างคุณค่าได้สูงสุดจากการเจรจาต่อรอง – ระบุโอกาสทุกอย่างที่มีและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
>> ได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ยุติธรรม – หลีกเลี่ยงการยอมเสียสละหรือตักตวงผลประโยชน์ที่มากเกินไป
>> สร้างความสัมพันธ์ที่ดี – รู้ว่าควรจะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครบ้าง
>> เพิ่มความน่าเชื่อถือ – ด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการสร้างและแสวงหาผลประโยชน์
>> เพิ่มความน่าเชื่อถือ - ด้วยการปฏิบัติอย่