ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์บุกยึดตลาด

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 เพราะธุรกิจในทุกวันนี้คือโลกของการแข่งขัน ที่เต็มไปด้วยความกดดัน แก่งแย่งและการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด !!!
ด้วยหนังสือ“กลยุทธ์บุกยึดตลาด” (Market Busters)” เล่มนี้ จะทำให้คุณสามารถพัฒนาโอกาสในการเติบโตทางการตลาดครั้งใหม่ให้กลายเป็นจริงได้ ด้วย 40 แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ในการบุกยึดตลาดที่จะนำคุณไปสู่แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และให้ผลกำไรพร้อมด้วยเครื่องมือ รายการตรวจสอบ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายที่ได้มีการนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้จริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาโอกาสครั้งสำคัญและชี้นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ยาก